Contractondertekeningen PROVADA 2019

Onze partners op de PROVADA 2019

Technologische en vooral innovatieve oplossingen helpen vastgoedeigenaren om de verduurzaming van hun vastgoed te versnellen. ING Real Estate Finance brengt daarom haar klanten graag in contact met innovatieve partijen die hen kunnen helpen met de verduurzaming van hun vastgoed. Tijdens de PROVADA 2019 werden de volgende samenwerkingscontracten getekend:

Zoncoalitie
Op dinsdag 4 juni tekenen ING Real Estate Finance en Zoncoalitie een partnershipovereenkomst met als doel klanten van ING REF te helpen bij het realiseren van zonne-energie projecten op grote daken.

Hein Wegdam, directeur Sustainability: “Door het partnership aan te gaan met Zoncoalitie helpen wij onze klanten bij het uitvoeren van de verduurzaming van hun vastgoed.  Wij voegen hen dan ook graag toe aan ons platform voor verduurzaming en innovatie.”

Alex Muhring, algemeen directeur Zoncoalitie: "Wij bieden vastgoedeigenaren onafhankelijk advies en vergelijkende offertes, om een onderbouwde keuze te kunnen maken. ING REF heeft gemerkt dat klanten keuze en onafhankelijkheid belangrijk vinden. Daarom mogen wij hun klanten bijstaan bij het verduurzamen van hun vastgoed en daar zijn we heel blij mee."

Zoncoalitie is het onafhankelijke platform voor advies en ontwikkeling van zonnestroomprojecten op commercieel en maatschappelijk vastgoed. Zoncoalitie regelt de SDE+ subsidieaanvraag, de technische haalbaarheidsstudie en geeft onafhankelijk advies bij de keuze voor het exploitatiemodel, de financiering en de juridische aspecten. Vervolgens wordt er een gerichte uitvraag richting aanbieders van zonne-energie verzorgd, waarna de vastgoed eigenaar uit vergelijkende offertes de best passende aanbieder kan kiezen.

Nyenrode BU
Op dinsdag 4 juni tekenen ING Real Estate Finance en Nyenrode Business Universiteit een samenwerkingsovereenkomst waarbij onderzoek naar en onderwijs over relevante thema’s in de vastgoedmarkt centraal staan.

Met de samenwerking tussen ING REF en het Nyenrode Real Estate Center worden actuele en relevante thema’s binnen de vastgoedbranche opgepakt. Dit jaar nog wordt gestart met onderzoek naar de economische waarde van vastgoed (en het waarderen er van) en naar informatie gestuurd toezicht op vastgoed(financiering). Nyenrode kan hierbij wetenschappelijk onderzoek doen en gebruik maken van de expertise van de medewerkers van ING REF. De medewerkers van ING REF kunnen met de uitkomsten van de onderzoeken het gesprek aangaan met hun klanten en zo de opgedane kennis delen.

Tom Berkhout, hoogleraar vastgoed aan Nyenrode, vertelt: “We hebben al op diverse vlakken samengewerkt met uiteenlopende onderzoeksrapporten als resultaat. Dat we nu de samenwerking formaliseren is een waardevolle stap voor ons als universiteit om onderzoek te kunnen blijven doen naar voor de praktijk relevante vastgoedthema’s. De praktijkkennis van ING REF is hierbij van essentieel belang. We zien dat praktijk en wetenschap met elkaar verbonden kunnen worden.

Peter Göbel, algemeen directeur ING Real Estate Finance Nederland: ”Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst willen wij de wetenschappelijke kennis van de Nyenrode Business Universiteit en het Nyenrode Real Estate Center koppelen aan relevante thema’s van ING Real Estate Finance”.

Wiredscore
Op woensdag 5 juni tekenen ING Real Estate Finance en Wiredscore een intentieovereenkomst tot samenwerking.

Wiredscore biedt een “connectivity rating systeem” aan voor commercieel vastgoed. Het rating systeem brengt de kwaliteit van de digitale infrastructuur (snelle internetverbinding, Wi-Fi, etc.) van een gebouw inzichtelijk. Een goede digitale infrastructuur zorgt ervoor dat een gebouw bij huurders gewilder is.

Begga Berben, regiodirecteur Real Estate Finance: ”Connectivity van gebouwen zal naar de toekomst toe steeds belangrijker worden voor de vastgoedeigenaren en huurders. ING REF gaat de mate van connectivity van een gebouw meer en meer meenemen in haar beoordelingscriteria voor het financieren. Wij zijn ervan overtuigd dat de mate van connectivity een grote rol gaat spelen in de keuze van huurders voor een gebouw. Een duurzaam gebouw met de juiste connectivity rating zal al sneller futureproof zijn.”

William Newton, directeur Wiredscore: “We zien een verschuiving in de houding ten opzichte van ‘connectivity’ in de wereld. Zowel eigenaren als huurders erkennen het belang van het altijd online en bereikbaar zijn. Een goede en betrouwbare internetverbinding is daarom een van de Top 3 vereisten van huurders die naar kantoorruimte zoeken, naast kosten en de locatie. De vraag naar een manier van certificering neemt toe nu de vraag naar futureproof gebouwen toeneemt; het is een vereiste om talent aan te trekken.

Tot nu toe is er weinig informatie beschikbaar over de kwaliteit van de internetverbinding binnen kantoren. Certificering geeft hierover duidelijkheid aan toekomstige huurders die op zoek zijn naar een (nieuwe) werkplek. In o.a. UK en in andere landen wordt dit al gedaan. We zijn blij dat ING REF dit samen met ons wil introduceren in Nederland en op deze manier ons netwerk te vergroten.”

Een rapport van Radius Data Exchange (maart 2019) laat zien dat huurders in Londen bereid zijn 5% meer huur te betalen voor een ‘Wired’ gecertificeerd gebouw. Wiredscore werkt inmiddels samen met 500 eigenaren en ontwikkelaars, dit omvat ruim 1800 gebouwen (ca. 46 miljoen m2).

Zonnestroom Nederland
Op donderdag 6 juni tekenen ING Real Estate Finance en Zonnestroom Nederland op de PROVADA een samenwerkingsovereenkomst om klanten te ontzorgen bij de realisatie van een grootschalige zakelijke zonnestroominstallatie.

Zonnestroom Nederland biedt samen met ING REF klanten een compleet adviestraject, de realisatie van een kwalitatief zeer hoogwaardige zakelijke zonnestroominstallatie en passende financieringsoplossingen. De klant wordt hier zoveel mogelijk ontzorgt door monitoring, onderhoud en service van de installatie. Zonnestroom Nederland biedt ING REF klanten gratis advies en een gratis adviesrapport op maat met uitgewerkte business case.