Duurzaamheids-challenge

Expeditieleidster Bernice Notenboom ondernam in april 2017 een Noordpoolexpeditie. Een symbolische tocht die in het teken stond van de 2° klimaatafspraken in Parijs. ING Real Estate Finance sponsorde Bernice’s Noordpool Expeditie samen met een aantal van haar klanten en partners binnen de vastgoedbranche.

Duurzaamheidschallenge
De bijdrage van ING Real Estate Finance (ING REF) aan deze samenwerking is vooral gericht op commercieel vastgoed. Samen met 15 REF co-sponsoren wordt een concreet traject ingezet, inclusief actieplan, naar toekomstbestendig vastgoed.

Deze klanten vormen de voorhoede in de verduurzaming van vastgoed in Nederland. ING wil met deze kopgroep alle commerciële vastgoedeigenaren in Nederland inspireren en hen vooral aanzetten tot het versnellen van de verduurzaming in Nederland. Dit sluit aan bij het bekende vijf-stappenplan waarmee ING haar klanten volledig faciliteert om de gewenste duurzaamheid inclusief CO2-reductie te bereiken.